Leveransebeskrivelse

Denne beskrivelsen er utarbeidet for å orientere om bygningenes viktigste bestanddeler og funksjoner. Det kan forekomme avvik mellom byggebeskrivelsen og plantegningene.

Enkelte illustrasjoner i tegningsmateriellet kan vise forhold som ikke er i samsvar med leveranse, så som møblering, kjøkkenløsning, hvitevarer, garderobeløsninger, fargevalg, tepper, dør og vindusform, bygningsmessige detaljer, for eksempel fasadedetaljer, detaljer op fellesarealer, materialvalg, blomster kasser, beplantning, lekeutstyr etc. Det presiseres spesielt av kjøkken leveres ihht. egen kjøkkentegning.

Tegninger i prospektet viser ikke den reelle leveransen. Sjakter og VVS-føringer som inntegnet kan avvike. Det tas forbehold om måltakning av vegger i prospektets planer, da det er de ferdige prosjekterte detaljerte arbeidstegninger det bygges etter. Videre kan vindusplasseringen i den enkelte leilighet avvike noe fra de generelle planer, som følge av bl.a. den arkitektoniske utforming av bygget, krav tilbæring an tegl, isolasjonskrav osv. Leilighetene vil bli fradelt som selveierleiligheter.

KONSTRUKSJON

Bygningen bygges etter norsk standard og utføres i bærekonstruksjon av tre. Fasadene kles med trepanel. Balkonger blir oppsatt med utvendige synlige søyler. Balkonggulv er å anse som utvendig konstruksjon. Drypp fra overliggende balkong og rekkverk må påregnes ved regnvær. Balkonghimling leveres med tette plater. Utformingen av rekkverk vil være i tre. Innvendige vegger utføres i stenderverk kledd med gipsplater. Alle overflater vil bli sparklet og malt

GULV

Alle rom leveres med 1-stavs eikeparkett som standard. Det vil bli anledning til å velge mellom to alternative parkettyper i hvitkalket eik eller natur eik, uten tillegg i pris. (forutsetter bytte i hele leiligheten og innen nærmere fastsatte frister). Det leveres keramiske fliser på bad, WC og vaskerom.

VEGGER

Innvendig vegger av gips armeres med glatt glassfibervev og males i lys farge. Det kan velges mellom 6 utvalgte standardfarger, begrenset til en farge pr. rom. På bad leveres keramiske fliser ihht. flisprogram tilrettelagt av utbygger.

HIMLINGER

Himling fores ned, og leveres som malt/sparklet gips. Nedforet himling / innkassinger: Rørføringer vil i all hovedsak bli skult bak innkassinger som helt eller delvis nedforede gipshimlinger, fortrinnsvis i entre, bad og over kjøkkenskap. I tillegg kommer innkassing i stue for avtrekk.

KJØKKEN

Kjøkkeninnregning type Skagerak hvit fra Aubo Kjøkken som standard. Utbygger kan velge å levere tilsvarende kvalitet fra annen kjent underleverandør. Alternativene tilbys under forutsetning at kjøkkenløsningen ikke endres i tilvalgsprosessen. Egen kjøkkentegning for den enkelte leilighet vil bli utarbeidet og overlevert på tilvalgsmøte med hver enkelt boligkjøper. Det leveres oppvaskbenk med nedfelt stålbeslag, samt integrert oppvaskmaskin, kjøleskap og komfyr.

INNVENDIGE DØRER

Innvendige dører type hvit profilert, med hvite karmer og dør vridere i blank eller børste utførelse.

BAD

Vegghengt toalett, dusj nisje med glassdører, baderoms innredning ihht tegning. Keramiske fliser på gulv og vegg 10×10 cm på gulv og 30×60 cm på vegg.

VINDUER/VINDUSDØRER

2-lags glass. Karmer leveres i tre ferdig malt fra fabrikk med standard hvitfarge innvendig.

HOVEDINNGANGSDØR LEILIGHET

Hovedinngangsdør i malt utførelse fra fabrikk etter Norsk standard. Dør leveres med FG-godkjent lås.

LISTVERK

I rom med parkett leveres det gulvlister i lakkert eik. Alle gerikter rundt vinduer og dører leveres ferdig malt fra fabrikk – sparklet og malt.

DIVERSE UTSTYR

Brannslukningsutstyr iht. forskrifter. 1 stk. brannlukningsapparat eller brannslange leveres i hver leilighet. Det leveres også 1-2 røykvarslere pr. leilighet avhendig av planløsning og leilighetsstørrelse.

VENTILASJON

Det vil bli montert Niland ventilasjon med varmegjenvinning og vannbåren varmeanlegg, med aggregat plassert i bod, vaskerom eller bad. Avtrekk fra bad og kjøkken

ELEKTRISK

Elektrisk anlegg ligger generelt skjult i leiligheten. For lyspunkt i himling leveres stikkontakt i overgang mellom himling og vegg. Lyslister monteres under overskap på kjøkken. Det vil bli montert stikkontakt forberedt for vaskemaskin og tørketrommel. Alle rom får stikkontakter og lampepunkter ihht NEK 10. Det leveres belysning i tak i entré, under overskap på kjøkken og i bod. På alle balkonger leveres 1 stk. utelampe og dobbel stikk på vegg. Se el-skjema for øvrig beskrivelse.

SANITÆR

Opplegg for vaskemaskin på vaskerom eller bad som vist på tegning.

OPPVARMING

Niland vannbåren varme / ventilasjonsanlegg med varmegjenvinning. Vannbåren varme i våtrom og gang.

TV/RADIO/TELEFON

Det leveres fremføring med trekkrør for 1 stk. TV-uttak i stue og 1 stk. uttak på hovedsoverom uten avtale med signalleverandør. Sameiet eller kjøper må selv velge leverandør og besørge slik avtale. Det gjøres klar for ett telefonuttak, kjøper bestiller selv abonnement. Som tilvalg kan det monteres ekstra trekkrør i vegger til rom for eventuell fremtidig installasjon av punkt for TV/radio/ telefon/internett.

TEGNINGER AV TEKNISKE ANLEGG

Alle tekniske anlegg og fremføringer til disse blir ikke inntegnet på tegninger som omfattes av kjøpekontrakt, men det utarbeides punktplaner for elektro. Det tas forbehold om endringer av plantegninger for fremføring av sjakter for ventilasjonsanlegg og elektriske føringer.

INNGANGSFORHOLD

Det leveres flis på gulv i innvendige fellesarealer i 1. etg., belegg i trapp og gulv i 2. og 3. etg. Ved inngangsparti i kjeller blir det montert postkasser.

HEIS

Heis til alle boligetasjer.

PARKERING

Det bygges 8 garasjer i rekke til leilighetene. Her er det førstemann til mølla som får garasjeplass. For øvrig utendørs parkering på fellesareal.

UTOMHUSARBEIDER

Endelig utomhusplan er ikke ferdigbehandlet. Selger forbeholder seg retten til å bestemme endelig utforming og materialvalg. Fellesområder vil bli beplantet og tilsådd. Adkomst til hovedinnganger vil ha fast dekke. Det vil bli etablert uteplasser. Det leveres sentralt plassert felles utekran for vann på bakkeplan. Noe beplantning, utebelysning, sykkelparkering leveres, men omfang/typer er ikke avklart. Selger forbeholder seg retten til å bestemme endelig levering, utforming og materialvalg.

SPORTSBOD

I tillegg til bod i leiligheten får hver leilighet 1 stk. sportsbod. Sportsboder plasseres i tilknytning til garasjeanlegg. Hver bod leveres med vegger og dør som kan låses med hengelås. Sportsboden er ikke oppvarmet.

PORTTELEFON

Det monteres ringetablåer ved hovedinngangsparti og callinganlegg. Det monteres i hver leielighet svarapparat med åpningsknapp.

TILVALGSMULIGHETER

Utover de kostnadsfrie valgalternativer som er beskrevet i prospektet, vil det bli gitt mulighet for å gjøre enkelte individuelle tilpasninger. Selger vil i god tid før innredningsarbeidene starter, innkalle til endringsmøte med hver enkelt. Det er ikke anledning til å flytte på elektriske installasjoner eller avløp og vanntilførsel.

BALKONGER Leiligheter i 1,2 og 3 etasje leveres med balkong med rekkverk og stolper i tre