Fakta om eiendommen

TANGEN ALLÈ – 817 HIS
OPPDRAGSNUMMER 31-1007/17

ADRESSE MED BETEGNELSE

Tangen Allè, Gnr.303 Bnr.130 i Arendal kommune

SELGER

Tangen Gaard AS

BELIGGENHET

Drømmer du om å sentralt, samtidig som leiligheten din ligger rolig og solrikt til, skal du kjøpe leilighet på Tangen. Tangen Allé og området rundt ligger i et gammelt kulturlandskap med mye historie og vakre naturomgivelser. Landskapet rundt Tangen Gård er spesielt i vårt distrikt. Det er en flat tange, en landtunge – som er formet etter Nidelvas mange hundreårige løp. Løsmasser har lagt seg opp og danner god dyrkningsjord. Mot landet i nord dannes det trange idylliske sundet, Vrengen, med gamle koselige hus langs elva. Du vil bo noen meter fra vakre Nidelva, i et parklignende rekreasjonsområde du skal lete lenge etter for å finne maken til! Vi tror selv de mest kresne vil bli lykkelige av å bo her! Her kan du nyte dagene på balkongen, eller spasere rundt på stiene i området og bli like betatt av området som Kong Oskar den 2. ble i forrige århundre. Like ved ligger også den populærel «EB-stranda», en av Arendals mest populære badesteder, der du og dine kan bade uten å bli plaget av brennmaneter. Det er kort vei inn til Arendal enten med bil, båt, sykkel eller bil. Forretninger, spisesteder som f.eks. Nidelv Brygge, og skoler finner du i umiddelbar nærhet. Du har også utsikt til de idylliske sørlandshusene i Vrengen, på andre siden av elva. Skal du sette ut båten din, er det en utsettingsplass like i nærheten. Solen kan du nyte fra morgen til kveld, så da er det bare å se frem til å nyte din nye tilværelse ved idylliske Nidelva!

ADKOMST

Fra Sørmeglerens kontor i Arendal, følg Vesterveien ut av sentrum, og følg denne frem til Essostasjonen på His. Ta inn til høyre på Tangen Allè, og følg veien ut til Tangen Gård. Leilighetene vil bli bygget på venstre hånd like før du kommer til Tangen Gård.

BOLIGTYPE

Nytt prosjekt – leilighet

EIERFORM

Selveier

FERDIGSTILLELSE

Planlagt 1. kvartal 2019

BYGGEMÅTE

Leilighetsbygget oppføres i tre på betong såle. Isolerglass vinduer. Glasserte takstein på tak. Se forøvrig byggesbeskrivelse vedlagt prospektet.

AREAL MED BESKRIVELSE

Arealene som er oppgitt på tegninger i denne salgsoppgave og i prisliste, er angitt i bruksareal (BRA) som er boligens mål innvendig, innbefattet innvendige boder, vegger og sjakter, men ikke medregnet yttervegg. I tillegg opplyses P-rom – dette er (litt forenklet uttrykt) boligens BRA fratrukket
innvendig boder og veggene til disse.

INNHOLD

Leiligheter med 2 soverom: Entrè, 2 soverom, bod, bad og stue m/ åpen kjøkkenløsning og utg. til 16 kvm balkong. Sportsbod i rekke ved garasjeanlegg.

Leiligheter med 3 soverom: Entrè, 3 soverom, bod, bad, vaskerom, og stue m/ åpen kjøkkenløsning og utgang balkong. Sportsbod i rekke ved garasjeanlegg.

BESKRIVELSE AV PROSJEKTET

Leilighetene leveres klare til innflytting med god standard. Kjøkken leveres fra HTH Kjøkken i hvit utførelse, med integrerte hvitevarer inkludert i prisen. Bad/vaskerom flislegges på gulv og vegger, med baderomsinnredning og sanitærutstyr i god kvalitet. Det leveres 1-stavs eikeparkett i alle beboelsesrom, unntatt entrè og bad som leveres flislagt. Varmekabler i gulv i entrè og bad/vaskerom. Niland ventilasjonsanlegg med varmegjenvinning og vannbåren varme i alle leilighetene. Heis fra bakkeplan til hver etasje. Se forøvrig leveransebeskrivelse/romskjema for mer detaljert beskrivelse.

OPPVARMING

Niland balansert ventilasjon med varmegjenvinning / vannbåren varme anlegg i alle leilighetene. Skap plasseres hensiktsmessig i bod,gang eller vaskerom.
Dersom det er rom i boligen som ikke har vegg/fastmonterte ovner, så følger det heller ikke med ovner i disse rommene.

TOMTAREAL

2 685 m². Eierform: Fellestomt.

Kjøper du en av de 10 smakfulle leilighetene på Tangen Gaard, får du et av de mest idylliske områder du kan tenke deg med på kjøpet. Du kan rusle rundt blant Norges høyeste Tuja, bade på EB stranda, eller bare sette deg ned å nyte roen, med Nidelva som en vakker ramme rundt. Det hviler en majestetisk ro over området som har historie tilbake til 1500-tallet, der flere konger har spist gåseleverpostei og drukket champagne, mens fruene har promenert i parken.

BESKAFFENHET

2 685 kvm felles eiet tomt. Kjøper du en av de 10 smakfulle leilighetene på Tangen Gaard, får du et av de mest idylliske områder du kan tenke deg med på kjøpet. Du kan rusle rundt blant Norges høyeste Tuja, bade på EB stranda, eller bare sette deg ned å nyte roen, med Nidelva som en vakker ramme rundt. Det hviler en majestetisk ro over området som har historie tilbake til 1500-tallet, der flere konger har spist gåseleverpostei og drukket champagne, mens fruene har promenert i parken.

DIVERSE / ANNET

Alle opplysninger i denne salgsoppgave er gitt med forbehold om rett til endringer som er hensiktsmessige og nødvendige. Alle perspektiver,
modeller, illustrasjoner og møblerte planskisser er kun ment å gi et inntrykk av en ferdig bebyggelse, og det fremkommer da elementer som ikke inngår i den kontraktsmessige leveranse. Boligene overleveres i byggrengjort stand. I nyoppførte bygninger må forventes i noen grad svinn og krymping av materialer, for eksempel svinnriss i mur, mindre riss i maling ved skjøter, hjørner og sammenføuninger som følge av krymping av trevirke og betong o.l. Slike forbehold er ikke å anse som mangler ved den leverte ytelse. Det gjøres spesielt oppmerksom på at selgers plikt til å rette, eller yte prisavslag ikke omfatter: reparasjoner
som går inn under vanlig vedlikehold, sprekkdannelser som oppstår som følge av naturlig krymping når materialvalg og materialbehandling har vært forsvarlig
fra selgers side og skader som oppstår ved uforsvarlig eller feilaktig bruk av boligen med utstyr.

PARKERING

Det bygges 10 garasjer i rekke til leilighetene, 1 til hver leilighet. For øvrig utendørs parkering på fellesareal.

SELGERS FORBEHOLD

Selger forbeholder seg retten til å endre priser og betingelser for usolgte enheter.

SKJØTE

Det forutsettes at skjøte tinglyses på ny eier. Hvis kjøper ikke ønsker en hjemmelsoverføring av eiendommen til seg, må det tas forbehold om dette før bindene avtale inngås.

GEBYR VED VIDERESALG

Dersom kontrakten ønskes videresolgt før overtakelse vil det påløpe et gebyr fra Selger på kr. 20.000,- inkl. mva for merarbeid i forbindelse med salget. Dette kan fatureres/innkreves av Sørmegleren. Videresalg kan ikke gjøres uten Selgers samtykke. Selger kan nekte uten å måtte begrunne sin avgjørelse. Ervervet vil etter slik godkjenning kunne tinglyses direkte til tredjemann, men selger vil i forhold til oppgjør og kontraktsvilkår for øvrig kun
forholde seg til kjøper.

FORSIKRING

Frem til overtagelse vil bygg og eiendom være forsikret av utbygger, jfr. buofl. § 13 siste ledd. Etter overtagelse vil bygget være forsikret gjennom sameiet/borettslaget, men kjøper må selv besørge løsøre- og innboforsikring.

GARANTIER

Boligene selges iht. Bustadoppføringslova, og selger plikter å stille garanti på 3% av kjøpesummen i byggetiden og 5% av kjøpesummen i 5 år etter overlevering av leilighetene til kjøper.

KJØPEKONTRAKTER

Avtale om kjøp forutsettes inngått på selgers standard kjøpekontrakt eller midlertidig kjøpskontrakt som vil bli benyttet ved slag. Selgers kontraktsdokument forutsettes gjennomgått før bud inngis. Selger tar forbehold om å foreta justeringer i kontrakten som følge av offentlige krav m.m.

KJØPERS UNDERSØKELSESPLIKT

Kjøper har selv ansvaret for å sette seg inn i salgsprospekt, reguleringsplaner, byggebeskrivelse og annen dokumentasjon som kjøper har fått tilgang til. Dersom utfyllende/supplerende opplysninger er ønskelig, bes kjøper henvende seg til megler. Kjøper har ingen rett til å reklamere på grunnlag av forhold som kjøper er blitt gjort oppmerksom på, eller som kjøper på tross av oppfordring har unnlatt å sette seg inn i. Kjøper oppfordres til å ta kontakt med megler dersom noe er uklart, og det presiseres at det er viktig at slike avklaringer finner sted før bindende avtale om kjøp av bolig inngås

TILVALG/ENDRINGER

Selger vil før innredningsarbeidene startert, innkalle til endringsmøte, hvor priser og frister for endringer vil fremkomme. Det er ikke anledning til å flytte på ventilasjonsanlegg, elskap eller avløp og vanntilførsel. Adgang til tilvalg/ endringer er begrenset til 15% av kjøpesummen, og endringer og tilvalg vil medføre kostnader for kjøper/ påslag fra utbygger. Alle tivalg avtales direkte mellom utførende entreprenører og kjøper, slik at avtaler og fakturering gjøres direkte. Tangen Gaard AS tar ingen påslag ved slike endringer.

SELGERS RETT TIL ENDRINGER

Selger har rett til å foreta endringer i prosjektet som ikke vesentlig forringer prosjektets kvalitet eller standard, herunder arkitekoniske endringer, materialvalg, mindre endringer i konstruksjonen, rørgjennomføringer og/eller tomtetilpasninger. Slike endringer er ikke anse som mangler ved ytelsen. Det samme gjelder de endringer som må gjøres som følge av kommunens byggesaksbehandling og krav i ramme og igangsettingstillatelser samt andre offentlige tillatelser. Selgerskal så langt det er praktisk mulig, informere Kjøper om slike endringer.

ORGANISERING

Boligene organiseres som et sameie etter Eierseksjonsloven av 23. mai 1997. Det er utarbeidet utkast til vedtekter som regulerer forholdet mellom seksjonene. Kjøper får tinglyst skjøte på sin seksjon. Som seksjonseier blir kjøper eier av ideell andel av tomtearealer og bygningsmasse tilsvarende eierbrøken, som fastsettes iht. boligenes størrelse (BRA). Kjøper har eksklusiv bruks- og disposisjonsrett til egen bolig, og bruksrett til sameiets fellesarealer.

REGULERINGSPLAN

Leilighetene ligger under reguleringsplan for Tangen, Hisøy, vedtatt 21.06.1999. Aralformål: Spesialområde; Bevaring kontor/bolig (Skb). Reguleringsbestemmelsene og plankart for området ligger vedlagt denne salgsoppgave. Ifølge Arendal kommune er det plan under arbeid i nærheten: Varsel om oppstart av planarbeid for Tangen. Formålet er omregulering for å kunne videreutvikle området. https://www.arendal.kommune.no/tjenester/plan-bygg-og eiendom/reguleringsplaner/reguleringsplaner-under-arbeid/tangen-del-av.6195.aspx

FERDIGATTEST

Det er Selgers ansvar å fremskaffe ferdigattest på boligen. Kjøper er gjort oppmerksom på, og aksepterer at slik ferdigattest normalt foreligger først noe tid etter overtakelsestidspunktet. Dersom ferdigattest ikke foreligger ved overtakelse kan kjøper i medhold av bustadoppføringslovas § 31 holde tilbake et beløp på meglers klientkonto som sikkerhet frem til ferdigattest foreligger. Det gjøres oppmerksom på at tilbakeholdt beløp må stå i samsvar med forholdene som gjenstår for at ferdigattest kan foreligge. En uavhengig takstmann avgjør rettmessig tilbakehold, og takstmann får fullmakt til å frigi belø- pet når forholdet som hindrer ferdigattest er utbedret.

VEI/VANN/KLOAKK

Tilknyttet offentlig vei, vann og kloakk

ENERGIMERKING

Når en bolig selges før den er ferdig bygget, skal selger oppfylle plikten ved å garantere for energi- og oppvarmingskarakter, og lage fullstendig energiattest ved ferdigstillelse. Normalt påregnes i energiklasse B, man kan dog ende opp med lavere energiklasse – uten at dette anses som en mangel.

LIGNINGSVERDI

Formuesverdien er p.t. ikke fastsatt. Formuesverdien fastsettes av Ligningskontoret etter nyberegningsmodell som tar hensyn til om boligen er en såkalt ”primærbolig” (der boligeieren er folkeregistrert bosatt) eller ”sekundærbolig” (andre boliger eier). Formuesverdien for primærboliger vil utgjøre 25% av den beregnede kvadratmeter prisen multiplisert med boligens areal. For sekundærboliger vil formuesverdien utgjøre 90% av den beregnede kvadratmeterprisen multiplisert med boligens areal. Nærmere informasjon kan finnes på Skatteetatens hjemmeside, http://www.skatteetaten.no

OMKOSTNINGER

Dokumentavgift:
(2,5% av tomteverdi kr. 450 000,-) kr. 11 250,-
Tinglysingsgebyr skjøte: kr. 525,-.
Tinglysingsgebyr pr. pantedokument: kr. 525,-
Sum totale omkostninger: kr. 12 300,-

BETALINGSBETINGELSER

Kr. 100 000,- innbetales som forskudd 14 dager etter mottatt betalingsanmodning fra megler. Dette må være såkalt fri egenkapital, dvs. at det ikke kan være knyttet noen vilkår eller forbehold til innbetalingen av pengene utover de vilkår som fremgår av nærværende kontrakt. Restbeløp innskudd/egenkapital samt omkostninger betales etter regning før overtagelse. Det vil kunne kreves fremlagt finansieringsbevis før kontraktsinngåelse. Selger vil stille garantier i henhold til bustadoppfø- ringslovens § 47 for det til enhver tid innbetalte beløp. Forskuddet tilfaller selger fra det tidspunkt § 47 er stilt. Forsinket betaling med mer enn 21 dager for beløpet som forfaller ved kontraktsinngåelse og 30 dager for andre avtalte innbetalinger, har selger rett til å heve kjøpet og foreta dekningssalg

FELLESKOSTNADER

Stipulert kr. 1500-2900,- pr. mnd

KOMMUNALE AVGIFTER

Kommunale avgifter fastsettes av kommunen når eiendommene er tilflyttet.

ØVRIGE MULIGE KOSTNADER

I tillegg kan det komme andre faste kostnader på leiligheten, for eksempel kostnader knyttet til vann, elektrisitet, tv, innboforsikring m.m. Disse kostnadene beror på den enkeltes avtaler og forbruk.

BUDREGLER

Boligene selges til fast pris. Midlertidig kjøpekontrakt fra Sørmegleren må benyttes. Regler om bud frister i Eiendomsmeglerloven kommer ikke til anvendelse da selger ikke er forbruker og det brukes midlertidig kjøpekontrakt.

BYGGETID/OVERTAGELSE

Ferdigstillelse/innflytting vil være ca 3. kvartal 2020, forutsatt at alle forbehold om realisering er avklart innen 01.05.2019. Ved eventuell senere avklaring endres ferdigstillelsestidspunkt / innflyttingspunkt tilsvarende. Overtagelsesmåned vil bli varslet kjøper ca. 3 måneder før antatt overtagelse. Kjøper aksepterer at endelig overtagelsesdato vil bli varslet kjøperne senest 4 uker før overlevering.

FORBEHOLD OM REALISERING

Selger tar følgende forbehold for realisering av prosjektet:

Minimum 50 % av leilighetene må forhåndsselges. Endelig kommunal godkjennelse og igangsettingstillatelse må foreligge.

Forbeholdene skal være avklart av selger innen 01.05.2019 . Dersom ikke overnevnte forbehold er avklart innen denne fristen kan Selger velge og ikke realisere prosjektet. Etter 01.05.2019 har kjøper 2 uker på og skriftlig trekke seg fra avtalen, dersom Selger ikke har avklart sine forbehold. Dersom kjøper velger å stå ved avtalen aksepteres også tilsvarende endring i overtakelse.

HVITVASKING

Kjøper og selger er forpliktet til å bidra til at megler kan gjennomføre tilfredsstillende kundekontroll,og må derfor b.l.a. fremlegge gyldig legitimasjon. Megler tar ikke imot oppgjør i form av kontakter eller bankremisse. Megler plikter iht. hvitvaskingsloven 20. juni 2003 å innberette mistenkelige pengeoverføringer.

VEDERLAG

Oppdragsgiver har inngått følgende oppdragsavtale med Sørmegleren AS: Provisjon: 1,25% av salgssummen, oppgjørshonorar kr. 4 375,- pr. oppgjør, samt oppdragshonorar kr. 20 000,-. Minimumssats provisjon: kr. 37.500,-

LOVVERK B

Boligene selges i henhold til bestemmelsene i lov om avtaler med forbruker om oppføring av ny bustad med mer (Bustadoppføringslova) av 13. juni 1997, nr. 43. Bustadoppføringslova kommer ikke til anvendelse der hvor leiligheter selges til selskaper, organisasjoner eller kjøpere som ikke skal bruke boligen selv. I slike tilfeller vil handelen i hovedsak reguleres av lov om avhending av fast eiendom av 3.juli 1992 nr. 93. Leiligheter hvor bindene avtale inngås etter ferdigstillelsen selges etter avhendingslovens normalregler. En eventuell mangelsvurdering foretas etter avhendingslovens alminnelige regler, jfr. § 3-7 og § 3-8. Dersom kjøper ikke er å anse som forbruker i henhold til avhendingslovens § 1-2 (3) gjøres det oppmerksom på at boligen selges som den er jfr. Avhendingslovens § 3-9.

FINANSIERING

Vi anbefaler våre kunder å ta kontakt med vår samarbeidspartner Sparebanken Sør, på tlf. 09200, for et uforpliktende finansieringstilbud.

PRODUKSJONSDATO

04.10.2017

SØRMEGLEREN AS

ORG.NR. 944 121 331

KJØPERS UNDERSØKELSESPLIKT

Kjøper har selv ansvaret for å sette seg inn i salgsprospekt, reguleringsplaner, byggebeskrivelse og annen dokumentasjon som kjøper har fått tilgang til. Dersom utfyllende/supplerende opplysninger er ønskelig, bes kjøper henvende seg til megler. Kjøper har ingen rett til å reklamere på grunnlag av forhold som kjøper er blitt gjort oppmerksom på, eller som kjøper på tross av oppfordring har unnlatt å sette seg inn i. Kjøper oppfordres til å ta kontakt med megler dersom noe er uklart, og det presiseres at det er viktig at slike avklaringer finner sted før bindende avtale om kjøp av bolig inngås. Vedlegg til salgsoppgave kan fås ved henvendelse megler så som tegninger, foreløpig kjøpekontrakt, vedtekter velforening, el-tegninger, kjøkkentegninger, reguleringsplan/bestemmelser, utomhusplan med mer.

VEDLEGG/PRESENTASJON

Dette salgsprospektet er ikke fullstendig uten:
• Salgsinformasjon bestående av:
• Prisliste
• Leilighetstegninger
• Etasjetegninger
• Snitt og fasadetegninger
• Romskjema
• Byggeteknisk beskrivelse
• Forslag til driftsbudsjett
• Utomhusplan, ikke endelig
• Foreløpig kjøpekontrakt
• Vedtekter
• Reguleringsplan/bestemmelser (fås hos megler)
• Kjøkkentegninger (fås hos megler)